10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่

10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย มีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งที่มีมาตรฐานสูง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย นี่คือ 10 อันดับโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ พร้อมข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อ

10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่

1. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ (Prem Tinsulanonda International School)

ที่อยู่:
234 หมู่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: +66 53 301 500
เว็บไซต์: Prem Tinsulanonda International School

2. โรงเรียนนานาชาติเกรซ (Grace International School)

ที่อยู่:
75 หมู่ 10 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: +66 53 442 188
เว็บไซต์: Grace International School

3. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก (American Pacific International School)

ที่อยู่:
158/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์: +66 53 365 303
เว็บไซต์: American Pacific International School

4. โรงเรียนนานาชาติลานนา (Lanna International School)

ที่อยู่:
300 หมู่ 10 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: +66 53 806 230
เว็บไซต์: Lanna International School

5. โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์ยามากูชิ (Beaconhouse Yamsaard International School Chiang Mai)

ที่อยู่:
225 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: +66 53 126 200
เว็บไซต์: Beaconhouse Yamsaard International School

6. โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด (Unity Concord International School)

ที่อยู่:
138 หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: +66 53 248 808
เว็บไซต์: Unity Concord International School

7. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang Mai International School)

ที่อยู่:
13 ซอย 3 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: +66 53 275 007
เว็บไซต์: Chiang Mai International School

8. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ (Nakornpayap International School)

ที่อยู่:
240 หมู่ 6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: +66 53 110 680
เว็บไซต์: Nakornpayap International School

9. โรงเรียนนานาชาติมงฟอร์ต (Montfort College International School)

ที่อยู่:
9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: +66 53 272 651
เว็บไซต์: Montfort College International School

10. โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ (Varee International School)

ที่อยู่:
158 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: +66 53 140 088
เว็บไซต์: Varee International School


โรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่มีหลากหลายหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน